Допълнителни възможности за кандидатстване и източници на финансиране:

Възможности за финансиране на проекти и дейности от Фонд „Социална закрила“ през 2020 г.

Покана за предоставяне на проектни предложения COS-SEM-2020: Мисии за социална икономика

Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво

Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Покана за представяне на предложения за 2020 г. – Европейски корпус за солидарност

Подкрепа на проекти, насочени срещу бедността и социалното изключване – GIVE EUR-HOPE

Посолството на САЩ в България предлага възможности за финансиране в различни области

Google Ad Grants дава възможност за безплатна реклама на НПО

Програма TechSoup за технологична подкрепа на неправителствени организации