Възможности за развитие на социално предприемачество представи ОИЦ-Ловеч

Приключиха срещите на ОИЦ – Ловеч на тема „Новите Оперативни програми 2014-2020 в подкрепа на хората в риск“ в осемте общини на областта. В тях взеха участие над 220 представители на социалните услуги, власти и институции, фирми, граждански, професионални и социални сдружения, които се запознаха със същността на социалната икономика и възможностите за развитието й през периода 2014-2020 г.

По време на срещите бе представена актуална информация за възможностите за реализиране на различни инициативи в социалната област, които ще бъдат подкрепени от Еврофондовете през идните седем години. Фокусът беше поставен върху развитието на социалната икономика и социалното предприемачество, които са и сред приоритетите на ОП РЧР 2014-2020 г., Участниците в информационните семинари разбраха как социалната икономика се явява пресечна точка на реалния бизнес и гражданското общество, а разкритите работни места предоставят социална полза и освен печалба допринасят и за социално благополучие на обществото.

Местните общности се запознаха и с успешни проекти, финансирани от Европейските фондове в тази област, като акцента бе поставен върху успешното партньорство за изграждане на устойчиви модели на социални предприятия и бяха илюстрирани, както добри примери, така и често срещани грешки в процеса на планиране и реализиране на едно социално предприятие.
Присъстващите участваха в практически задачи, свързани със стартиране на социално предприятие и бе поставено едно добро начало за предприемане на конкретни стъпки в тази посока. Лектори по време на двудневните семинари в Ловеч и Летница бяха Доника Балабанова от Община Трявна, Ричард Хазелберг от Великобритания и Анселмо Копороси от Италия, хора с богат опит, който споделиха с аудиторията. Възможността за пряк контакт с тях помогна на участниците да придобият повече увереност в областта на социалното предприемачество, да получат конкретни съвети за нови начинания в тази област.

В останалите шест общини – Луковит, Тетевен, Априлци, Ябланица, Угърчин и Троян екипът на ОИЦ-Ловеч проведе информационни срещи, на които представи в адаптиран вид социалната икономика и възможностите за обособяване, финансиране и функциониране на социални предприятия, както и добри практики от вече функциониращи такива в България, Великобритания и Италия.
Темата определено предизвика интереса на местните общности. В заключение участниците в срещите споделиха, че представената информация е навременна и актуална, тъй като се провежда в период на силно изразена демографска криза, застаряване на населението и все по-нарастваща необходимост от предоставяне на актуални социални услуги в общността, които да бъдат и финансово устойчиви. Изразена бе надежда, че добрите практики, споделени по време на събитията, ще стимулират всички заинтересовани страни да вземат участие с идеи при реализацията на бъдещите Оперативни програми.

 

Източник: ДарикНюз

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории