Със заповед на кмета на Община град Добрия е възстановена дейността на Дневния център за деца с увреждания, Дневния център за пълнолетни лица с увреждания и Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Добрич, считано от 03.08.2020г. до 14.08.2020 г. при следната организация:

  • Забранява се груповата социална работа с деца и пълнолетни потребители.
  • Да се извършва дистанционна психо-социална работа с потребителите на социални услуги от трите центъра. За целта всеки специалист следва да изготви график за извършваните дейности за подкрепа и да информира потребителите за начина и формата за дистанционно предоставяне на социалните услуги.

Източник: Община град Добрич, 03.08.2020 г.