На 6 август в сградата на Дома за стари хора „Св. Василий Велики“ в Пловдив се състоя събитие под мотото „Вечеря на толерантността“, организирано от Humanity First (неправителствена организация, която се занимава с благотворителна дейност и подкрепа за хора в нужда). През тази година от организацията са подпомогнали един от комплексите за деца в Пловдив с дарение, благодарение на което са закупени скъпоструващи помощни средства и съоръжения. Humanity First се ангажират и с бъдещи дейности в помощ на децата и социалните услуги в града, реализирайки още няколко проекта в тази посока.

Събитието, посветено на темата за толерантността премина като неформална среща, която събра на едно място специалисти от социални услуги, над 100 възрасни и деца от потребителите, представители на полицията, на лечебните и здравни заведения, неправителствени организации и др., с които услугите си партнират. Те имаха приятен повод да се запознаят и да поговорят за възможностите за подкрепа, начините на взаимодействие и бъдещите форми на сътрудничество, да се изявят, да пеят, да танцуват и да се забавляват.