Над четвърт милион българи – с Великденски помощи

Преди великденските празници, в изпълнение на ПМС № 42 от 05.03.2014 г., Агенцията за социално подпомагане изплати еднократна финансова помощ в размер на 30 лева на общо 254 004 лица и семейства от цялата страна. По различните основания на Постановлението помощта е за 246 315 лица и семейства, получили целева помощ за отопление за сезон 2013/2014 г.; лицата и семействата, на които е отказана целева помощ за отопление поради непълна 6-месечна регистрация в съответната дирекция „Бюро по труда“ към 1 ноември 2013 г., които и към момента продължават да са регистрирани – 4 145 бр.; лица и семейства, на които е отказана целева помощ за отопление поради непълна 6-месечна регистрация в съответната дирекция „Бюро по труда“ към 1 ноември 2013 г., които и към момента продължават да са регистрирани – 853 бр. Помощта е изплатена и на 2 691 лица и семейства, подали нова молба-декларация до края на месец март, на които средномесечният доход е по-висок от диференцирания минимален доход за отопление със сума по-малка или равна на 10 лв., и които не са подавали молба-декларация за целева помощ за отопление за сезон 2013/2014 г.

 

Източник: АСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории