Велико Търново пилотно стартира ваучерна система

Великотърновски общински съвет прие покана за участие като партньор по проект „Изи” 2014-2020 година на извънредна общинска сесия, предаде репортер на Радио „Фокус” – Велико Търново. С 25 гласа „За” общинските съветници приеха първа точка от дневния ред на днешното заседание – „Покана за участие като партньор на Агенция за социално подпомагане в проект по европейска програма за заетост и социални иновации „Изи” 2014-2020 г.” Продължителността на проекта е 36 месеца, като максималният размер на безвъзмездната помощ е 2 млн. евро, тя е 80% от общите допустими разходи като съфинансирането от общината е в размер на 20%. Основната идея на проекта да се постигне реформиране на системата за предоставяне на социални услуги и въвеждане на иновативен подход в използването им, чрез прилагането на ваучерна система.

Програмата е финансов инструмент на европейско ниво, който пряко се управлява от Европейската комисия. С реализирането на проекта ще се даде възможност за укрепване партньорството между публичния, частния и гражданския сектор за включването им в информационни дейности, свързани с използването на иновации в социалната политика. Агенцията за социално подпомагане е избрала като партньор по проекта Община Велико Търново, тъй като тя има много добре развита мрежа от социални услуги в общността, които предоставят подкрепа на всички целеви групи – хора с психични разстройства и деменция, с умствена изостаналост и физически увреждания, стари хора, деца в риск и техните семейства.

 

Източник: Фокус

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории