Великотърновският университет – с два нови института

В структурата на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ се откриват два института – по българистика и за перспективни научни изследвания. Предложението е на Академичния съвет на висшето училище.

Институтите се създават на базата на съществуващи във Великотърновския университет по-малки научни звена, които се обединяват за извършване на специализирана и интердисциплинарна научноизследователска дейност, фундаментални изследвания, разработване на проекти, стратегии и модели.

Като стратегически цели на Института по българистика се определят извършването на специализирана и интердисциплинарна научноизследователска дейност, фундаментални изследвания, разработване на стратегии и модели в областта на българистиката. Ще се работи активно и с българските общности в чужбина, привличане на чуждестранни докторанти и др.

Институтът за перспективни научни изследвания ще осъществява научноизследователска, приложна и популяризаторска дейност в областта на хуманитарните, социалните, стопанските, правните, педагогическите и природните науки, както и в областта на математиката и информатиката, спорта и изкуствата. Целта на института е постигане на интеграция между изследванията в различните области на научно познание и разширяване на връзките с бизнеса, за да се насърчи ролята на науката в общественото развитие.

 

Източник: МС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории