Община Пловдив създаде две нови социални услуги през 2017 година. Това каза в предаването „Заедно в Пловдив” на

Радио „Фокус” – Пловдив

директорът на Дирекция „Социална политика” в Община Пловдив Веселина Ботева. „Изградени бяха Център за настаняване от семеен тип за деца с психични разстройства и Център за настаняване от семеен тип за лица с деменция”, каза Ботева. Тя поясни, че това са услуги за хора, със заболявания, които са все по-често срещани днес и е трудна грижата за тях в домашна среда. Близките трудно могат да се справят със ситуацията. Тези центрове в Пловдив вече работят с пълен капацитет – с по 15 души всеки. „Желаещите обаче са три пъти повече”, каза Ботева. Финансирането на услугата е държавно, но и общината прави всичко възможно да помага на семействата, в които има лица с такива диагнози.

През 2017 година Общината реализира по райони и проектите за лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници. „През тази година бе осигурена устойчивост за лицата, които са назначени, за да продължават да работят. Грижата за тези хора ще продължи, тъй като финансирането вече е държавно”, поясни Ботева. „Нямаше прекъсване на услугата, благодарение на колегите и екипите, които трябваше да свършат всичко това в рамките на 2-3 дни между празниците Коледа и Нова година”, каза Ботева.

източник: Фокус