От 15 септември 2020 г. г-жа Виктория Тахова – заместник изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, е назначена като изпълнителен директор на новосъздадената Агенция за качеството на социалните услуги.