С почетна грамота на Фондация за „За нашите деца“ е удостоена госпожа Виктория Тахова, заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. Грамотата се дава „за изключителен принос и подкрепа на мисията за по-добро бъдеще на нашите деца и развитието на социалните услуги на Фондацията“.

Грамотата бе връчена от Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на Фондация „За нашите деца“ по време на тържество по случай 1-ви март в Центъра за настаняване от семеен тип „Детска къща“. В социалната услуга, управлявана от Фондацията, в среда близка до семейната се отглеждат изоставени деца на възраст от 0 до 7 г. Стремежът е те максимално бързо да бъдат върнати в биологичното семейство или да намерят дълготрайна алтернатива на липсата на родителска грижа.

Източник: http://www.asp.government.bg/web/guest/about/-/asset_publisher/gGchKUMwkm0t/content/viktoria-tahova-zamestnik-izp-lnitelen-direktor-na-asp-poluci-pocetna-gramota-ot-fondacia-za-nasite-deca-/maximized?_101_INSTANCE_gGchKUMwkm0t_redirect=%2Fweb%2Fguest

Дата: 01.03.2018 г.