Вицепремиерът Христосков ще ръководи Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Правителството определи вицепремиера и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет. НССЕИВ е координиращ и консултативен орган, който подпомага правителството в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси на основата на сътрудничество между държавните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения и защитата на правата на човека.
По предложение на председателя на Националния статистически институт Сергей Цветарски бяха определени и двама заместник-председатели на НСИ, които ще заемат вакантните към момента длъжности. В ръководството на института влизат Диана Янчева, чийто мандат на този пост е изтекъл, както и директорът на дирекция „Статистика на доходите, разходите на домакинствата и качеството на живот” Богдан Богданов. И двамата работят в системата на института от години и са се доказали като изявени специалисти в своята област.

 

Източник: МС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории