Включени, не заключени

Повече от половината от хората, настанени в институции, могат да водят самостоятелен живот извън тях, сочи анализ на неправителствени организации

 

57% от хората с интелектуални затруднения и 56% от хората с психично-здравни проблеми, които в момента живеят в институции, не се нуждаят от интензивна 24-часова подкрепа. Причината да са там е липсата на адекватни алтернативи в общността като защитени и наблюдавани жилища. А последиците са, че хората губят уменията си за самостоятелност и състоянието им се влошава, а обществото плаща за ненужна и вредна грижа.

Това е един от най-важните изводи от анализа „Проучване на ефекта и икономическите ползи от подкрепеното вземане на решения“ на фондация „Де Пасарел България“ и Българския център за нестопанско право. Той е част от кампанията „Включени, не заключени“, която призовава за равен шанс за независим живот за хората с психично-здравни проблеми и интелектуални затруднения. Проблемът в момента е, че те често се поставят под запрещение и нямат право да взимат решения за собствения си живот, например къде да живеят, как да управляват парите си, дали да сключат брак. В много случаи са принудени да живеят в институции до края на живота си и са изолирани от обществото. Към 2012 г. от близо 7500 лица под запрещение 3500 са настанени в специализирани институции. Експертни анализи и чуждият опит обаче са показали, че с подходящата подкрепа хората с психично-здравни проблеми и интелектуални затруднения могат да упражняват правата си и да взимат решения. Конвенцията на ООН за правата на хората с уврежданията също стъпва на идеята за равенството – всеки има право на избор, а ако е затруднен в това, трябва да му се осигури адекватната подкрепа, за може да го направи сам.

Стъпвайки на тези принципи, Българският център за нестопанско право започва заедно с други неправителствени организации пилотни проекти за подкрепено вземане на решения. Експертите използват механизми като консултации със специалисти, социални услуги, менторство и групи на хора със сходни проблеми, в които те споделят своя опит. В продължение на година организациите мерят и ефектите от това хората с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми да взимат сами решения за своя живот. И откриват, че тези механизми повишавт качеството на живот на хората, правят ги независими и освен това излизат много по-евтино за държавата отколкото затварянето в институции.

Икономическите ефекти

В анализа си „Де Пасарел България“ и Българският център за нестопанско право отчитат, че подкрепата за хора с подобни проблеми в момента не е съобразена с индивидуалните потребности на човека. Вариантите са два – хората или въобще не стигат до здравната и социалната система и не получават никаква подкрепа, или се настаняват за постоянна грижа в институции без в много случаи да имат нужда от това. Дори в защитени жилища има потребители, които с механизми на подкрепено вземане на решения и адекватна социална работа могат да се справят и извън тях. Прекаленото обгрижване пък има негативни последици върху качеството на живот на хората, а и чисто икономически е много по-скъпо за обществото. Държавата в момента реално плаща една и съща висока цена както за леките, така и за тежките случаи.

Експертите доказват, че ако се увеличат услугите като почасови грижи в дома, места в наблюдавани и защитени жилища, това би довело до намаляване на разходите за издръжка годишно с 5,6 млн. лв. Или с над хиляда лв. по-малко ще струва на обществото един човек с интелектуално затруднение или психично-здравен проблем, ако бъде деинституционализиран и подкрепен да взима сам решения. Ако се обхванат всички хора, които имат нужда от подобни услуги (не само тези в момента, но и чакащите), това би означавалоо спестяване на 49 млн. лв. годишно.

Пилотните проекти за подкрепеното вземане на решения освен това показват тенденция за намаляване на честотата и продължителността на престоя в психиатрични болници. За сметка на това тези механизми могат да включат хората с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми в пазара на труда и така да увеличат заетостта. Резултатите от изследването показват, че над 85% от лицата са в състояние да работят, ако са подкрепени с адекватни механизми.
И по-важните

Макар икономическият ефект от деинституционализацията да е безспорен, по-важното в случая е друго. „Качеството на живот, зачитането на правата на човека, независим живот и социално включване на хората с психично-здравни проблеми и интелектуални затруднения са ползите за обществото, които трябва да бъдат водещи“, категорични са авторите на доклада. Анализът показва, че хората, които взимат сами решения за себе си, живеят по-добре, започват да си поставят цели и да се опитват да ги постигат. Подкрепеното вземане на решения овластява хората, прави ги независими и самоуверени, дава им възможност за личностно развитие и включване в обществото. За разлика от живота в институциите, в който те освен, че губят контрол върху живота си, губят и мотивацията да променят това.

Източник: Капитал

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории