Включват младите хора при формирането на политики за тяхното бъдеще

Осигуряването на участието на младите хора във вземането на решенията и постигането на конкретни резултати е основен приоритет в работата на Държавната агенция за закрила на детето. Ние насърчаваме тази ангажираност чрез Съвета на децата, в който момчетата и момичетата имат възможност да изразяват своето мнение и пълноценно да участват в процесите на взимане на решения при разработването на политики за тяхното бъдеще. Това заяви председателят на ДАЗД Ева Жечева при откриването на регионална среща в Сливен на 12 юни 2014 г., на която бяха представени резултатите от изпълнението на проект „Насърчаване на детското участие, чрез укрепване ролята на младежките съвети на училищно, общинско, областно и национално ниво”.

Проектът се реализира от УНИЦЕФ България, ДАЗД и Фондация „Партньори-България“, с подкрепата на Министерство на образованието и науката. Целта му е да укрепи ролята на детските и младежките съвети на училищно, общинско, областно и национално ниво като апробира разработения от ДАЗД механизъм за детско участие и създаде благоприятна среда за реализирането му. В рамките на проекта бяха сформирани 17 училищни и 8 общински съвета в общините Благоевград, Гоце Делчев, Монтана, Вършец, Сливен, Котел и Твърдица, а в област Сливен бе създаден единственият засега Областен съвет на децата. За първи път тази година неговите членове излъчиха представител на областта в Детския съвет към председателя на ДАЗД. През тази година Съветите имаха възможност да реализират своя идея с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ.

На днешната регионална среща представителите на изградените по проекта детски съвети обсъдиха механизма за детското участие, трудностите, които срещат при прилагането му и начините за преодоляването им.

В срещата участва областният управител на Сливен г-н Корнелий Желязков, който потвърди подкрепата си Областния съвет на децата и поздрави членовете му за отговорността и инициативността им.

„Възможността децата да споделят своите виждания, да формират и отстояват позициите си и да работят заедно е условие за наличието на здраво демократично общество. Аз силно вярвам, че чрез насърчаване на детското участие можем да се противопоставим на насилието, да създадем отговорни млади хора, пълноценни членове на обществото ни, да изградим култура на толерантност, съпричастност и солидарност”, подчерта от председателят на ДАЗД по време на срещата.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории