В тазгодишното издание на Националните годишни награди на НАСО Община Самоков беше удостоена със специална награда за устойчиво развитие на партньорството, социалните политики и услугите. През 2020 г. общинското ръководство успешно координира социалните политики в интерес на гражданите. Разговаряме с кмета на града г-н Владимир Георгиев за постигнатото до момента и бъдещите планове за развитието на Самоков в посока социални услуги и подкрепа на хората от уязвими групи:

Г-н Георгиев, с какви впечатления останахте от тазгодишното издание на Национален форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“?

Активността на НАСО по отношение на подобряването на социалните политики и услуги е изключително голяма. Партньорството на НАСО с общините, неправителствените организации, Министерството на труда и социалната политика и агенциите ще доведе до успешни проекти и резултати, които ще се отразят както на работещите в сферата, така и на потребителите на социални услуги. Цялата тази колаборация неминуемо довежда до цялостно подобряване на социалните политики в страната. Напълно подкрепям Националния форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“ и всички събития, които организирате.

Какво ново предстои в развитието на социалните услуги през 2021 г. в Община Самоков?

Имаме амбициозна програма за развитието на социалните услуги в Община Самоков. И тази година ще поставим акцент в две посоки – развитие на дейността на общинското социално предприятие, за което търсим правилните решения, за да подсигурим повече работни места за хора с увреждания и  надграждане на услугата „Домашен социален патронаж“, за да може тя да достигне до повече нуждаещи се хора и да има по-широк обхват.

Как Община Самоков реагира на пандемичната обстановка през отминалата година?

Пандемията беше голямо предизвикатество за всички общини. както ние, така и цялото общество беше неподготвено. Точно в този момент всчки, които работят в социалните дейности и здравеопазването се активираха и дадоха най-доброто от себе си. В най-тежките моменти се включиха и доброволци, а когато пикът на заразените беше най-голям, медиците от общинската болница се справиха със всички предизвикателства. По отношение на социалните услуги, мога да кажа, че те продължиха да осигуряват подкрепа със същия ритъм. Спазвахме всички предписания, готови сме и имаме визия за надграждане на здравните и социални услуги в Самоков.