Военноинвалидите и военно-пострадалите получават допълнителни социални придобивки

Правителството предлага на Народното събрание да приеме промени в Закона за военноинвалидите и военно-пострадалите. Измененията са насочени към създаване на допълнителни условия за подобряване качеството на живот на тази категория български граждани, за осигуряване на равни възможности и за пълноценно и активно участие във всички сфери на обществения живот.

С предложените промени национално представителните организации на военноинвалидите и на военнопострадалите получават право да им бъде оказвана финансова или материална помощ от министъра на отбраната или да им бъдат предоставяни помещения във военни клубове и други стопанисвани от Министерството на отбраната имоти без заплащане на наем.

Предлагат се текстове, които ще облекчат достъпа на военноинвалидите и военнопострадалите до рехабилитация. Предвижда се стойността на лекарствените продукти, отпуснати по определен от министъра на здравеопазването списък на военноинвалидите с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, да са за сметка на държавния бюджет. Облекчава се финансовата тежест за придружителите на военноинвалиди с увреждане над 90 на сто с чужда помощ като им се дава право да пътуват с картата за градския транспорт на правоимащия и в случаите, когато не го придружават. Облекчава се достъпът на военно-пострадалите до висше образование и др.

 

Източник: МС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории