Заместник-министрите на труда и социалната политика Султанка Петрова, Зорница Русинова и Лазар Лазаров връчиха наградите в конкурса „Годишна национална награда за социална иновация (в подкрепа на социалната икономика) – 2019 г.

Заместник-министър Султанка Петрова връчи наградите в категория „Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги“. Първото място заслужи сдружение „Няма невъзможни неща“, а второто е за „Работоспособни.бг“ ЕООД.

Заместник-министър Лазар Лазаров връчи наградите в категория „Социални иновации, свързани със заетост“. На първо място в категорията беше класирано Общинско предприятие за хора с увреждания – Пловдив, а на второ – трудовопроизводителна кооперация „Мара Денчева“.

Отличията в категория „Социални иновации, свързани със социално включване“ връчи заместник-министър Зорница Русинова. Наградите в категорията заслужиха „Солвей Соди“АД и „Федерация адаптирана физическа активност Балкани и черноморска област“ – ФАФА, както и проф. д.ик.н. инж. ВенелинТерзиев, ръководител на научен екип от Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Източник: МТСП, 03.12.2019 г.