“Шанс за деца и младежи от дома” във Враца

39 човека ще бъдат наети на работа по новия проект на Община Враца “Шанс за деца и младежи от дома”. Проектът вече е одобрен от Агенцията за социално подпомагане и по него ще бъдат реализирани дейности на стойност 772 хил.лв. Проектните дейности са подбор и назначаване на персонал и лица за подкрепящи дейности, подготовка, преместване и настаняване на деца над три години и младежи с увреждания в Центровете за настаняване от семеен тип и в Защитеното жилище, предоставяне на социалните услуги

Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище на общо 50 деца и младежи с увреждания, дейности по информиране и публичност и дейности по организация и управление на проекта. Капацитетът на Защитеното жилище ще бъде 8 потребители, а на всеки от трите Центрове – 14 потребители (12 деца и младежи с увреждания от специализирани институции и допълнителни 2 места за настаняване на деца от общността по спешност).

Услугите ще се предоставят на територията на град Враца, но ще обхващат потребители от цялата страна в съответствие с Националната карта на резидентните услуги и Националната карта на съпътстващите услуги. Продължителността на проектните дейности е 20 месеца, като самите услуги ще се предоставят 16 месеца. За да се осигури тяхната устойчивост след приключване на проекта, ще се предприемат действия те да станат делегирана държавна дейност.

 

Източник: ДарикНюз

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории