12 души със зрителни увреждания от Варна ще бъдат назначени на работа за 6 месеца като продавач-консултанти, рекламни агенти и производители на сувенири, съобщава Радио Варна. Тази възможност те ще получат чрез социален проект „Шанс за заетост“, който в морската столица реализира Фондация „Съпричастие“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Стойността на проекта е малко над 104 000 лева и в момента незрящите хора се обучават. За бенефициенти са избрани хора в активна работна възраст. Назначаването им на работа ще започне през ноември. Целта на проекта е да подобри качеството на живот на хората с увредено зрение и техните семейства, както и да ги подпомогне да намерят реализация на пазара на труда.
За бенефициенти са избрани хора в активна работна възраст. Един от тях е Димо Димов, съкратен от работа през 2010 година. Той коментира включването си и очакванията по проекта.

12.09.2017