Над 62% от гимназистите, избрали техническа специалност, са го направили по свой първи избор

Над 62% от учениците, приети в професионални паралелки и училища тази година, са там, защото това е било първото им желание. Това показват първоначалните данни за приема след 7 клас през учебната 2017/2018 г., съобщават от Министерство на образованието и науката. От там не дават сравнение спрямо предходната година, но заключават, че интересът към професионалното образование расте.

По-конкретно, 13 810 от общо 21 966 ученици, приети в професионални гимназии и паралелки, са записали да учат след 7 клас това, което най-много са искали и то още след първо класиране.

Общо 17 993, или почти 82% от осмокласниците са били приети по първо и второ желание в професионална гимназия или паралелка. Тези данни, според заместник-министъра на образованието и науката Таня Михайлова, говорят за повишаване не интереса към професионалното образование.

В трите етапа на класиранията за кандидатстване след 7 клас има данни за участвали 47 356 ученици. 46% от тях са записани след първите два етапа на класирането и са класирани за трети етап в паралелки за придобиване на професионална квалификация.

Изборът на 46% от учениците определя засега като най-търсени следните специалности: Компютърна техника и технологии, Икономическа информатика, Автотранспортна техника, Икономика и мениджмънт, Механизация на селското стопанство, Производство на кулинарни изделия и напитки, Кетъринг, Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения, Системно програмиране, Организация на хотелиерството, Организация на туризма и свободното време, Строителство и архитектура, Приложно програмиране, Оперативно счетоводство и Банково дело.

515 ученици вече са записани в паралелките по новата професия „Приложно програмиране“.

До началото на учебната година ще бъдат готови типовите и училищни планове и учебни програми по всички специалности, по които е реализиран прием за учебната 2017-2018 г. Те са разработени от експертите в МОН с помощта на учители, университетски преподаватели и партньори от бизнеса. Това е само част от  предвидените за разработване и внедряване над 2800 типови учебни планове, 6000 учебни програми по учебните предмети от професионалната подготовка и 320 изпитни програми за държавните изпити за придобиване на професионална квалификация. Тази учебна документация ще бъде постоянно актуализирана и осъвременявана в сътрудничество с бизнеса, за да бъде адекватна на неговите потребности.

Източник: economic.bg, 21 август 2017