Всеки трети българин – хоспитализиран

Средно един на трима българи се очаква да премине или е преминал хоспитализация тази година. Това показват прогнозните данни на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), според които за 2014 г. се очаква общият брой на хоспитализациите да надмине 2 млн. при 1,4 млрд. лв., отделени за болнични разходи.
Това стана ясно от представеното на 24 юли 2014 г. изследване на Федерацията на синдикатите в здравеопазването (ФСЗ) – КНСБ. Презентацията на изследването бе част от конференцията „Необходими мерки за подобряване ефективността на системата на здравеопазването“, която се проведе в хотел „Родина“ и бе открита от президента на КНСБ Пламен Димитров и вицепрезидента на КНСБ и председател на ФСЗ – КНСБ д-р Иван Кокалов.
От анализа става ясно, че за пет години броят на хоспитализациите, които са били около 1,7 млн. през 2010 г., както и болничните разходи, които за 2010 г. са близо 1,1 млрд. лв. растат с много бързи темпове.
„Държавата не съдейства за заделяне на достатъчно публични ресурси за здравеопазване, но протекционира и активно съдейства за създаването на лечебни заведения и разкриването на нови дейности. Тези дейности също се финансират от ресурсите на здравната система, въпреки че често не отговарят на здравните потребности“, се посочва в изследването. Стана ясно, че в същото време съотношението между публични и частни разходи за здравеопазване в България е 54 към 46, което е прецедент в Европейския съюз (ЕС). Като пример бяха дадени страни като Хърватска, Унгария и Словакия, където това съотношение е съответно 84.9 към 15.1, 69.4 към 30.6 и 65.9 към 34.1.
Отбелязан бе фактът, че броят на болниците нараства, като държавните и общинските болници са общо 190, а частните – 108. Броят на последните се е увеличил значително спрямо 2007 г., когато те са били едва 71.
„Недостигът на ресурси в здравната система е породен и от укриването на неплащането на здравноосигурителни вноски“, подчерта президентът на КНСБ Пламен Димитров и допълни, че един от начините за осигуряване на повече средства, за който КНСБ настоява много отдавна, е именно криминализирането на подобни деяния.
Д-р Бойко Пенков – заместник-министър на здравеопазването, който също участва в конференцията, подчерта, че е възможно да се преразгледат начините за финансиране на здравната система. За него е дискусионен въпросът дали ще има институция, която да плаща, и дали изобщо ще съществуват клинични пътеки. Според него, след като пациентите и солидарността са основният приоритет, е възможно в България да проработи моделът на Испания, където са преминали от здравно осигуряване към бюджетно финансиране.
Освен върху финансовите средства за системата, акцент бе поставен и върху все по-намаляващия брой квалифицирани медицински кадри в населените места, освен София. Въпреки че броят на лекарите е над средния за ЕС (386,3 лекари на 100 хил. души население), налице са огромни диспропорции в отделните региони. Лекарите, които работят в столицата, представляват 28,3% или близо 1/3 от всички лекари в страната. По подобен начин седят нещата и със специалистите по здравни грижи, чийто брой, обаче, е по-нисък от средния за ЕС. Около 1/5 от тези специалисти работят в София.
„Всички са недоволни от здравната система в страната – пациенти, лекари, изпълнители на медицинска помощ и институции“, изрази съжаление д-р Иван Кокалов. „Нашата среща е точно за това – да демонстрираме единство и натиск към политиците за решаване на проблемите в здравеопазването“, подчерта още той.
Конференцията излезе и със заключителен документ, в който намират място необходимите мерки за подобряване ефективността на системата на здравеопазването. Този документ ще бъде допълнително обогатен в следващите дни, така че да отразява препоръките на всички участници в конференцията.
Някои от предложенията са свързани със създаване на здравна стратегия за развитието на системата, която да включва планиране в дългосрочен времеви хоризонт и да отчита миграционните процеси и мотивация на медицинските специалисти за работа в България. Чрез стратегията трябва да се цели оптимизиране на здравноосигурителния модел, изграждане на реален обществен контрол върху публичните средства за здраве и развитие на социалния диалог.
В предложенията има още идеи за явно определяне на правата и задълженията на здравноосигурените лица чрез подаване на декларации за липса на доходи, увеличаване на броя на вноските за възстановяване на правата, ограничаване на правата на лицата без вноски и други.
Представена бе и идеята за развитие на допълнително здравно осигуряване (застраховане) в доброволни фондове над гарантирания от държавата основен пакет от дейности.
Друго от предложенията е свързано с обособяване на шест високотехнологични болници във всеки от шестте икономически района на страната, които да извършват всички възможни услуги, както и част от сегашните болници за активно лечение да се трансформират в такива за долекуване, продължително лечение и рехабилитация.
Сред останалите искания са приемане на специфичен закон за регистрация и финансиране на лечебните заведения, създаване на единни методики от Министерство на здравеопазването за остойностяване на дейностите и услугите в болничната помощ, както и въвеждане на електронни здравни карти, електронни здравни досиета, електронни рецепти и други.
В конференцията участие взеха още д-р Румяна Тодорова – управител на НЗОК, проф. Лалко Дулевски – председател на Икономическия и социален съвет, представители на Световната здравна организация на ООН, представители на КТ „Подкрепа“, БСК и КРИБ, представители на Българския лекарски съюз и на Българския зъболекарски съюз, представители на лечебни заведения, синдикални председатели и други.

Източник: КРОСС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории