Започва втора сесия за подпомагане на проекти по Фонд „Култура“ на Община Бургас
Краен срок за кандидатстване: 16 юни 2022 г.

Културни организации, юридически лица, творци упражняващи свободна професия в сферата на културата от Бургас могат да подават своите проектни предложения онлайн. Кандидатите по Направление 1 могат да са от друго населено място, при условие, че последните, при осъществяването на проекта ще включат творци, развиващи културна дейност на територията на община Бургас и/или проектът ще се реализира изцяло или частично на територията на община Бургас.

Може да се кандидатства по следните направления:

– Направление 1 – „Нови фестивали и други културни събития“;
– Направление 5 – „Подпомагане заснемането на филми и ТВ сериали на територията на община Бургас“;
– Направление 6 – „Мобилност“.

Повече подробности може да потърсите на сайта: