На 23 октомври 2019 г. в СОХО в гр. София се проведе второто събитие за разпространение на статии от списанието Early Childhood Matters, организирано от фондация „За Нашите Деца“ и фондация „За децата в риск по света“ и финансирано от Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ /ISSA/. В него взеха участие представители на неправителствени организации, работещи с бежанци и на академичната общност.

Милена Маринова, координатор проекти във фондация „За децата в риск по света“, представи статията „От малки вълнички към големи вълни: широко приложима програма за ранно детско развитие за малки деца бежанци“. Статията е посветена на успешния опит от прилагането на играта в образователния процес в ранната детска възраст. Бяха представени и добри практики на фондацията в прилагането на играта при работата с деца бежанци.

Антония Сеизова от УНИЦЕФ представи пред участниците актуалната ситуацията с децата и семействата, които търсят убежище у нас.

В проведената дискусия са обсъдени част от проблемите, с които специалистите се сблъскват в практиката си и начините за справяне с тях.

Цялата статия можете да прочетете ТУК.

Източник: Фондация „За Нашите Деца“, 23.10.2019 г.