От 25 до 27 септември 2019 г. в град София се проведе второто за годината редовно заседание на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Съветът включва по един представител на децата от всяка административна област в България, членовете му са с двугодишен мандат и сами избират помежду си председател и заместник-председател. Основната мисия на Съвета на децата е да представя детската гледна точка, мисли и чувства по въпроси, отнасящи се до правото на защита, развитието и участието на децата в обществения и политически живот.

Официалното откриване на сесията се състоя на 25.09.2019 г. в зала „Sofia lab“, когато новите членове се запознаха в детайли с дейността на Съвета. При откриването председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова пожела успех на децата в процеса на работа. „Гордейте се със своите родители! Подобно на художника, който с мисъл и чувство напластява красивите цветове върху бялото платно, те са имали неимоверно по-трудната задача да изрисуват душите и характерите ви. Винаги помнете корена си, помнете майчините и бащини заръки. Бъдете повод за гордост на хората, които с всеотдайната си любов са възпитали едни все още малки на възраст, но големи на дела личности!“, каза д-р Лилова.

Водещите акценти в срещата бяха представянето на Устава на Съвета на децата и обсъждането на предстоящи инициативи и кампании на Държавната агенция и Съвета до края на 2019 година. За финал на първия ден на събитието, д-р Лилова връчи сертификати на завършващите членове – тези, които вече са навършили 18 години.

На 26 септември министърът на труда и социалната политика Бисер Петков се срещна с децата от Съвета по време на заседанието в МТСП. Министърът поздрави участниците в новия състав на Съвета. „Сигурен съм, че новите попълнения ще работят с желание и хъс за отстояване на правата на децата и ще защитават достойно интересите и правата на своите връстници“, каза той. През втория работен ден официално бяха представени новите членове от 14 области на България и организацията избра новото си ръководство.

В тридневната програмата на работната сесия децата дебатираха и с народни представители в зала „Запад“ на Народното събрание. Срещнаха се и с представители на Министерството на образованието и науката, и УНИЦЕФ.

Източник: ДАЗД, 28.09.2019 г.; МТСП, 26.09.2019 г.