От 27 до 29 май в Амстердам се проведе XIII конференция на EUSE за подкрепена заетост – „Преходи“. Конференцията се организира от Холандската организация за подкрепена заетост (NVS Support) в сътрудничество с Белгийската организация за подкрепена заетост (SUEM). Събитието даде възможност на много експерти от различни страни да обменят опит и знания по най-актуалните въпроси, свързани със заетостта. В програмата на конференцията бяха включени редица интересни и важни теми, сред които Разработване на политики и промяна на резултатите; Предоставяне на качествена подкрепа; Преходи: кариера и подкрепена заетост; Дигиталното бъдеще на подкрепената заетост.