ianka takeva bigianka takeva bigСписъци с методически указания могат да коригират грешките в учебниците за началния курс, докато бъде приет новия Закон за училищно и предучилищно образование, предложи министърът на образованието. Какво смятате за това въведение?
Смятам, че това е едно решение, което може много бързо да отстрани всички грешки в учебниците от 1 до 4 клас, особено в Читанката, Буквара, Човекът и обществото. Родителите са изключително недоволни за това, че нищо не се предприема от Министерството на образованието. Има урочни единици, които носят неточна, претрупана информация, която не създава възможност децата да усвоят нормално учебното съдържание. Не искам да споменавам издателството, защото се знае кое е. През цялото време, когато родителите протестираха, те най-малкото трябваше да се засрамят и сами да предложат на министерството да поправят тези дисциплини. Смятам, че МОН трябва да покани това издателство, да му възложи да промени съдържанието на тези урочни единици, за да ги направят по-приемливи за учениците, по-актуални и да отстранят всички допуснати грешки. Също така, трябва да предоставят на учениците едно съдържание, което е привлекателно за тях. Екипът на министерството трябва да сформира комисия, която да одобрява учебниците. Много сериозно тази комисия трябва да се отнася към своите ангажименти. Не може да не се четат учебници, заради това, че някой служи на едни или други корпоративни интереси. След като се пуснат учебниците, страдат учениците и родителите. Формират се некоректни знания у децата, което е пагубно за по-нататъшното им натрупване на знания. Благодарение на лошо вписания учебник Човек и общество, половината деца в България намразиха историята. Не може в един раздел да има 16 дати. Никой не може да ги запомни. По този начин се отблъскват децата и тези, които имат мотивация да учат, я губят. Хиляди пъти съм давала примери с разкази в Читанката за втори клас, в буквара за 1 клас. Сега върви в пространството едно стихотворение, което провокира насилие – за шамара на бащата. Не може така, трябва повече морал.
Кои са най-важните промени в Закона за училищното и предучилищното образование?
Нека да гласуват закона. Струва ми се, че най-важното е след приемането на закона, да се разработят държавните образователни стандарти, които са 18 на брой. Тук МОН има много голяма и сериозна задача. Що се отнася до началото на учебната година, в момента върви наредбата за план приема на учениците и има някои неща, с които като синдикат не сме съгласни. Ще оформим становище и ще го изпратим на МОН. В момента и ние дискутираме като социални партньори за Държавните зрелостни изпити и външното оценяване. Апелът ми е всички учители да прочетат измененията на тези две наредби, които са публикувани на сайта на министерството, за да си кажат мнението и становището. Ние също ще разработим такива и ще бъдат изпратени на 24 август. Безспорно учебниците и училищната документация трябва да бъдат готови и изпратени до 31 август или най-късно до 5 септември. Трябва да се обезпечи системата с кадри, защото тази година имаме много тревожни факти, че не достигат учители по математика, информатика, физика и химия, а без природоматематическите дисциплини образователната ни система просто ще закъса. Няма учители.
Каква е причината за това?
Ниското възнаграждение. Министър-председателят пое ангажимента за увеличаване на заплатите от 1 октомври. На 31 август КНСБ ще се срещне с МОН и министърът на финансите Владислав Горанов. Ще направим среща за отпускането на средствата и процедурата по разпределението по единните разходни стандарти за увеличаването на работните заплати. Прави се една малка стъпка и се надявам, че в бюджет 2016 г. ще се направи още една стъпка. Докато не се увеличат радикално и съществено работните заплати, няма да имаме учители. Всички млади учители, които завършват университетите в България и знаят езици заминават за Канада, Америка, Англия, Австрия, Германия. В Кърджали търсят 8 учители по физика, 9 учители по физика, 12 учители по математика и информатика и няма нито един кандидат. Надявам се премиерът и министър Горанов да изпълнят ангажиментите си и от 1 октомври т.г. да има едно увеличение. Абсолютно всичко зависи образованието. Вече нямаме и резервите, които имахме в Бюрото по труда, останали от другите сектори при съкращения.
Родителите, обществото и управляващите трябва да обърнат сериозно внимание на образованието на България. Абсолютно всички трябва да работят за повишаване статуса на българският учител. Обществото е виновно за това, че отблъсна българския учител от българското училище. Българските учители са с изключителен авторитет в Англия, Америка, Канада, Австрия, пък не можахме да угодим на българските родители, които една част от тях нямат абсолютно никакъв ангажимент към децата си и не ги познават. Именно този нихилизъм на обществото, накара българския учител да работи за други образователни системи, а ние сега да се чудим откъде да намерим учители. Никога българската образователна система не е била в такова окаяно състояние от гледна точка на обезпечаването с кадри.

 

Източник: Агенция Фокус

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА, КОЯТО НИ ДАВА ФОРМУЛАТА ЗА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории