Япония предлага възможност за изява на творци с увреждания

Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане информират за предстояща Международна изложба за автори с увреждания, която ще се проведе в периода 25.10.2014 г. – 03.11.2014 г. в Tottori Prefectural Museum, префектура Тоттори, Япония.

Изложбата е част от инициативите на 14-тия фестивал на изкуството и културата за хора с увреждания, който е организиран от Министерството на здравеопазването, труда и социалното благоденствие на Япония, от префектура Тоттори и община Тоттори.

Авторите могат да изпращат творбите си за участие в изложбата от 01.08.2014 г. до 22.09.2014 г. Церемонията по награждаване на най-добрите творби е планирана за 01.11.2014 г. Творбите трябва да бъдат неизлагани и непубликувани произведения на изкуството. Един човек или една група може да представи една художествена творба.

Желаещите да вземат участие в изложбата могат да намерят допълнителна информация за категориите творби, за изискванията, на които трябва да отговарят творбите и данните, които следва да предоставят за себе си като автори, както и формуляр за участие ТУК.

 

Източник: АСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории