Първо заседание на Координационния съвет за изпълнение и мониторинг на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.

На 18 февруари се проведе първото заседание  на Координационния съвет за изпълнение и мониторинг на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ) 2014-2020 г. То бе открито от министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов и заместник-министър Росица Янкова. На заседанието присъстваха представители от Министерството на младежта и спорта, Министерството на образованието и науката и Министерството на икономиката и енергетиката. Участие взеха и представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите в страната, както и от Националния младежки форум.

„Изпълнението на Националния план не e самоцелно, а е насочено към успешна реализация на максимален брой младежи”, увери в изказването си министър Адемов. Той очерта двете основни насоки по изпълнение на стратегическия документ- ежедневното изпълнение и мониторинг на постигнатото.

По време на заседанието бяха обсъдени конкретните действия на заинтересованите институции в контекста на изпълнението на НПИЕГМ. Сред предстоящите ангажименти на Съвета е разработването на Национално рамково споразумение за изпълнение на дейностите за активиране и ранни интервенции и Методология за идентифициране и активиране на младежите.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории