В градовете Стара Загора, Пловдив, Враца и Добрич ще бъдат изградени младежки центрове. Дейностите се финансират по Програмата „Деца и младежи в риск“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ на ЕИП/. Договорите за изпълнение връчи министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова на съответните кметове и представители на общини. ФМ на ЕИП представлява принос на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн за намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и подобряване на взаимоотношенията между страните-донори и страните-бенефициенти. През новия програмен период 2009 – 2014 г. МОН е избрано за Програмен оператор на две от програмите, финансирани по ФМ на ЕИП – фонд за стипендии, и Програма BG06 „Деца и младежи в риск“.

Одобрените проекти са на стойност около 1,4 млн. лева всеки. Основна целева група са младежи на възраст между 15 и 29 години, младежи от семейства с нисък доход, с девиантно поведение, настанени в социални институции, младежи в риск от етническите малцинства, младежи в риск, живеещи в малки и отдалечени населени места. Млади хора трябва да завършат поне едно неформално обучение, включено в проектните дейности. Чрез дейностите в младежките центрове се цели да се привлече вниманието на над 400 млади хора, които да преминат неформални обучения и да се включат активно в социалния живот на населеното място.

„Благодаря Ви за тези проекти, защото те са важни не само за общините, но и за младите хора, които имат нужда от тях . Важни са за цялото общество. Министерството си е поставило за задача да намали процента на отпадналите от образователната система и заедно можем да работим за това“, заяви по време на връчването на договорите министър Клисарова.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров благодари на министър Клисарова и на екипите в министерството, които помогнали за осъществяване на проектите. Той обясни, че за общината проектът е изключително важен като местното ръководство си поставя и задача той да прерасне в общинска програма. Заместник-кметът на Пловдив Георги Титюков обясни, че проектът е ключов, тъй като включва младежката безработица. Общината предвижда на втори етап около центъра, който ще бъде изграден „на зелено“, да бъде построен и спортен комплекс. „Проектът е важен щрих към социалната инфраструктура на общината, която е добре развита. Този център ще обхване повече млади хора в риск“, коментира кметът на Враца Николай Иванов.

„Като Програмен оператор може да разчитате на нашата подкрепа не само при изпълнение на тези проекти, но и за съдействие от наша страна за други“ , коментира и заместник-министърът на образованието Иван Кръстев.

 

Източник: МОН