Изграждат младежки центрове в четири общини

В градовете Стара Загора, Пловдив, Враца и Добрич ще бъдат изградени младежки центрове. Дейностите се финансират по Програмата „Деца и младежи в риск“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ на ЕИП/. Договорите за изпълнение връчи министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова на съответните кметове и представители на общини. ФМ на ЕИП представлява принос на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн за намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и подобряване на взаимоотношенията между страните-донори и страните-бенефициенти. През новия програмен период 2009 – 2014 г. МОН е избрано за Програмен оператор на две от програмите, финансирани по ФМ на ЕИП – фонд за стипендии, и Програма BG06 „Деца и младежи в риск“.

Одобрените проекти са на стойност около 1,4 млн. лева всеки. Основна целева група са младежи на възраст между 15 и 29 години, младежи от семейства с нисък доход, с девиантно поведение, настанени в социални институции, младежи в риск от етническите малцинства, младежи в риск, живеещи в малки и отдалечени населени места. Млади хора трябва да завършат поне едно неформално обучение, включено в проектните дейности. Чрез дейностите в младежките центрове се цели да се привлече вниманието на над 400 млади хора, които да преминат неформални обучения и да се включат активно в социалния живот на населеното място.

„Благодаря Ви за тези проекти, защото те са важни не само за общините, но и за младите хора, които имат нужда от тях . Важни са за цялото общество. Министерството си е поставило за задача да намали процента на отпадналите от образователната система и заедно можем да работим за това“, заяви по време на връчването на договорите министър Клисарова.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров благодари на министър Клисарова и на екипите в министерството, които помогнали за осъществяване на проектите. Той обясни, че за общината проектът е изключително важен като местното ръководство си поставя и задача той да прерасне в общинска програма. Заместник-кметът на Пловдив Георги Титюков обясни, че проектът е ключов, тъй като включва младежката безработица. Общината предвижда на втори етап около центъра, който ще бъде изграден „на зелено“, да бъде построен и спортен комплекс. „Проектът е важен щрих към социалната инфраструктура на общината, която е добре развита. Този център ще обхване повече млади хора в риск“, коментира кметът на Враца Николай Иванов.

„Като Програмен оператор може да разчитате на нашата подкрепа не само при изпълнение на тези проекти, но и за съдействие от наша страна за други“ , коментира и заместник-министърът на образованието Иван Кръстев.

 

Източник: МОН

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории