5% ръст на заетостта до 2018г.

Очаква се с близо 5 процента да се повиши заетостта до 2018 г., когато в заетост ще бъдат включени 3.034 млн. лица. Това каза министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов на пресконференция на 31 март в МТСП. Той представи прогнозни данни, изготвени по проект на МТСП „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на стойност около 900 хил. лв. Целта на проекта е чрез изграждане на Система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики да се осигурят надеждни прогнози за търсенето и предлагането на труд в България.

„Образованието трябва да отговаря на потребностите на бизнеса, за да се преодолеят диспропорциите на пазара на труда. Изводите по проекта открояват нуждата от въвеждането на дуалното обучение, защото професионалното образование спомага за прехода от образование към заетост”, уточни министър Адемов.

Над 270 000 работни места ще бъдат разкрити през следващите няколко години, като над 157 000 ще бъдат за специалисти със средно образование и 118 000 за висшисти, обобщи заместник-министър Росица Янкова. На база на първоначалните прогнози дипломата за висше образование ще осигурява 90 процента заетост.

Икономическите дейности с най-висок брой работни места през 2018 г. се очаква да бъдат търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (542 925 работни места), образование (216 002 работни места), строителство (204 326 работни места), транспорт, складиране и пощи (180 975 работни места), производство на текстил, кожи и изделия от тях (175 137 работни места).

Към момента проучванията на МТСП показват, че най-много работни места се откриват в сферата на информационните технологии, административните и обслужващи дейности, търговията, продажбите и производството. Сред най-търсените специалисти са програмисти, инженери, лекари, учители, консултант продажби, оператори на машини, шофьори, сервитьори и готвачи.

Прогнозните данни от проекта ще бъдат използвани в рамките на механизма, приет от Министерски съвет и от министерствата и областните администрации, при разработване и провеждане на секторните политики в социално-икономическата област за планиране и провеждане на активната политика на пазара на труда, при определяне на план-приема за средните професионални и висшите училища, както и при организирането на обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории