Агенция по заетостта и частните трудови посредници с обща електронна платформа

Да се създаде обща електронна платформа за бърз и лесен обмен на информация между Агенцията по заетостта (АЗ) и частните трудови посредници. Системата да разполага с актуални данни за свободните места, както и с профили на търсещите работа. Това е една от идеите, около която се обединиха изпълнителният директор на АЗ Асен Ангелов и представителите на фирмите със сходна на агенцията дейност.

Срещи на АЗ с частните трудови посредници по региони се провеждат от началото на тази година по лична инициатива на Асен Ангелов. До момента дискусии са проведени в Бургас, Пловдив, Благоевград, Хасково, София, Ловеч и Варна. На тях освен възможностите за активно партньорство между частните трудови посредници и АЗ и териториалните й структури, се обсъждат и проблемите, които срещат представителите на бранша.

Основните трудности, които срещат фирмите, са:

  • изискванията на нормативната уредба във връзка с регистрацията на посредническите договори с чужди работодатели
  • задължението за сключване на посреднически договори с търсещи работа лица
  • предоставяне на периодична информация за регистрирани и устроени на работа лица
  • липса на възможност за сключване на посреднически договори с чуждестранни посреднически фирми
  • нуждата от обучения за придобиване на компетенции и умения на търсещите работа при съставяне на автобиография, при провеждане на интервю за работа и т.н.

Частните трудови посредници проявяват интерес и към възможните форми за финансиране със средства на Европейския социален фонд в предстоящия програмен период на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.

АЗ поема ангажимент да инициира намаляването на административното регулиране относно дейността на частните трудови посредници чрез промени в действащата нормативната уредба. Тя има нужда от изменения, които да премахнат пречките пред дейността на посредниците.

АЗ напомня, че търсещите работа могат да се обръщат за съдействие, както към държавните бюра по труда, така и към частните посреднически фирми – и едните, и другите предлагат посреднически услуги както за работодателите, така и за търсещите работа лица.

 

Източник: Агенция по заетостта

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории