Сътрудничеството и конструктивният диалог са в основата на успеха на деинституционализацията в България, посочи заместник-министърът на труда и социалната политика Николай Николов по време на заключителната конференция на проект „Детство за всички“. Той подчерта, че по-доброто бъдеще на децата в България е ангажимент не само на държавата, но и на цялото общество. „Правителството има воля да продължи процеса по деинституционализация, защото така ще осигурим по-добра среда за пълноценното развитие на децата от институции“, категоричен беше заместник-министърът.
Целта на процеса по деинституционализация е всички деца да бъдат изведени от социалните институции и да бъдат настанени в близка до семейната среда. Плановете на ръководството на социалното министерство са до края на годината всички деца с увреждания да бъдат изведени от институциите и настанени в Центрове за настаняване от семеен тип.
Основната цел на проект „Детство за всички“ е да се планират и приложат конкретни и ефективни мерки за реална деинституционализация на децата с увреждания. Резултатите от изпълнението му сочат, че 1172 деца с увреждания са изведени от специализираните институции и вече получават грижи, съобразно индивидуалните медицински и социални нуждите в 121 Центъра за настаняване от семеен тип и 16 защитени жилища в 72 общини.
Проектът е в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ и се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на Министерството на труда и социалната политика. Той се реализира от Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с Агенцията за социално подпомагане и Министерството на здравеопазването.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Категории