Проведе се конференция по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, на която зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова отбеляза, че по програмата Здраве и образование за всички (ЗОВ) близо 3 000 деца от уязвими групи имат възможност да ходят на ясла и детска градина и да участват в допълнителни занимания по български език. Малко над 2 000 деца от 1 до 4 клас са включени в новосъздадени класове, а около 22 000 деца и техните родители са обхванати от допълнителни уроци в клас и извънкласни занимания като летни училища, клубове, спортни дейности, екскурзии и др.

Програма ЗОВ е насочена към деца и млади семейства роми от уязвимите групи в Пловдив, Русе, Бургас, Монтана, Сливен и Шумен, които живеят в крайна бедност. Тя се осъществява от Министерството на труда и социалната политика в партньорство с министерствата на здравеопазването и образованието и науката, както и с финансовата подкрепа на швейцарското правителство.

Като добър пример зам.-министър Русинова посочи Сливен, където по програмата е изградена детска градина в ромския квартал „Надежда“. В близост до градината се намират и лекарски кабинет, както и консултативните услуги, бюрото по труда, службата на Агенцията по заетостта, службата на ДАЗД, полицията и всички други публични услуги, които Общината предлага.

Тя допълни, че натрупаният опит с българо-швейцарската програма като част от инвестициите за ранно детско развитие е много полезен, защото стъпвайки на тези 6 пилотни проекта, е допълнена програмата, която се осъществява в 66 общини. За следващата година са предвидени още 16 млн. лева, за да продължи развитието на този модел с част от общините.

Заместник-социалният министър благодари за доброто сътрудничество и по друг проект, осъществен с помощта на Българския и Швейцарския червен кръст – патронажната грижа.

Източник: МТСП, 14.11.2019 г.