На 25 юни в София се проведе заключителна конференция по програма „Здраве и образование за всички“ (ЗОВ), в която взе участие и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.

Чрез програма ЗОВ 2500 деца между 3 и 5 години получават възможност да посещават редовно детска градина и предучилищни групи. Други над 2100 деца са върнати в класните стаи и са получили допълнителни уроци по български език. Това обяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на заключителната конференция по програмата.

Опитът от изпълнението на програма ЗОВ показва, че интегрираните здравни, образователни и социални услуги дават изключително добри резултати, когато са прилагани ефективно и са точно адресирани спрямо конкретните нужди на населението на дадена община. Много от практиките по проекта съответстват пряко на целите на разработения от Министерството на труда и социалната политика Закон за социалните услуги, сред чиито основни цели е въвеждането на интегрирани социални услуги, облекчаването на достъпа до тях и повишаването на тяхното качество, каза Петков.

Програма ЗОВ се реализира с финансовата подкрепа на правителството на Швейцария в Пловдив, Русе, Бургас, Монтана, Сливен и Шумен. От българска страна основен партньор по проекта е Министерството на труда и социалната политика, като участват още министерствата на здравеопазването и образованието и науката.

В заключително събитие участва и заместник-министър Зорница Русинова. Шестте пилотни проекта по програма ЗОВ допълват политиката на МТСП за социално включване на изолирани групи от населението. Нейното изпълнение показва, че когато централните институции и техните регионални структури обединят усилията си със структурите на местните власти, неправителствените организации и донорите, се получава голям ефект. Този модел дава възможност на децата да ходят от най-ранна възраст на детска градина, да бъде осигурен достъпът им до здравеопазване, каза Русинова.

Тя добави, че предстои усилена работа, за подготовка на наредбите към Закона за социалните услуги. През него за първи път се регулира интегрираното предоставяне на услуги. Предстои и подготовката за следващия програмен период. Добрите новини за България са, че за ОПРЧР очакваме със 70% увеличение на бюджета. Това означава, че в областта на социалното включване ще можем да финансираме много повече дейности. Начинът, по който можем да постигнем истинско социално включване е когато обединим усилията за изграждане на жилищна инфраструктура с политиките в областта на образованието, здравеопазването, социалната политика и заетостта, каза заместник-министър Русинова.

Източник: МТСП, 25.06.2019 г.