Народното събрание прие на първо четене законопроект за българския жестов език. Проектът, внесен от Министерския съвет, беше гласуван единодушно от депутатите.

В мотивите си вносителят посочва, че основните цели на закона са признаване на българския жестов език за естествен самостоятелен език, осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга от и на български жестов език за глухите и сляпо-глухите лица, прилагане на българския жестов език в системата на предучилищното и училищното образование и на висшето образование, подготовка на специалисти за обучение по български жестов език.

Законопроектът регламентира правата и задълженията на институциите в системата на предучилищното и училищното образование във връзка с осигуряване на условия за използване на българския жестов език съобразно загубата на слуха и степента на увреждане на зрението на децата и учениците. Предоставена е възможност за изучаване на българския жестов език в специално образователно направление в детските градини и като специален учебен предмет в училищата, както и за използването му в образователния процес съобразно потребностите на глухите и сляпо-глухите деца и ученици.

Уредено е право на ползване на преводачески услуги на български жестов език за глухите и сляпо-глухите студенти и докторанти, както и възможност за осигуряване на условия за подготовка на специалисти по български жестов език.

Източник: НС