(Трентън) – С цел разширяване на възможностите за заетост на жителите с увреждания на Ню Джърси, членът на законодателния съвет Джоан Дауни наскоро въведе пакет от четири законопроекта за увеличаване на ресурсите и услугите за хората с увреждания, за да намерят качествени работни места и да бъдат по-интегрирани в техните общности.

„Хората с увреждания се сблъскват с широк спектър от предизвикателства пред работната сила“, казва Дауни. „Те се нуждаят от специализирано обучение, консултации и друга подкрепа, за да намерят и запазят работата, която обичат. Тези законопроекти имат за цел да направят процеса по-лесен за хората с увреждания и техните бъдещи работодатели.“

В законодателния пакет са включени законопроекти, с които да се стартира кампания за повишаване на обществената информираност относно хората с увреждания и заетостта; да се изисква от комисаря по труда и развитието на работната сила да разработи и предостави публична интернет страница с информация за заетостта на хората с увреждания; да се постанови Отделът за равни възможности за заетост и положителни действия да създаде програма „Модел на работодателя за хората с увреждания“ за държавното управление; и да се насочи Държавният съвет за рехабилитация в Ню Джърси да проведе проучване за идентифициране на тенденциите и пропуските в заетостта на хората с увреждания.

Приблизително 1,7 милиона души в Ню Джърси имат увреждания, а коефициентът на безработица за хората с увреждания е около 14 процента, според Департамента по човешките ресурси в Ню Джърси.
За да научи повече за заетостта на хората с увреждания, включително тези с аутизъм, церебрална парализа, дефицит на вниманието и хиперактивност и други състояния, членът на законодателния съвет Дауни направи обиколка на Центъра за професионална рехабилитация (ЦПР) в Итънтаун, окръг Монмаут. Центърът предлага разнообразни услуги за заетост и стаж за хора с увреждания, от програми за професионална подготовка и подкрепена заетост до възможности за обучение на място в производствения център.

„Центърът променя живота на хората с увреждания всеки ден“, казва Дауни. „Всеки трябва да има достъп до работа, която им дава чувство за цел. Предложеното от мен законодателство ще помогне на хората с увреждания да намерят програми като тези, предлагани от ЦПР, и да се продължи развитието на подобни услуги.“

Източник: Insider NJ, 19.03.2019 г.