Закрит е първият дом за деца с увреждания в рамките на проект „Детство за всички”

Домът за деца с умствена изостаналост /ДДУИ/ „Света Екатерина” в с. Искра, община Карнобат, вече е закрит. Това стана с акт на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомгане (АСП). ДДУИ – с. Искра, е първата институция за деца и младежи с увреждания, която се закрива в резултат на проект „Детство за всички”, изпълняван от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), в партньорство с АСП и Министерството на здравеопазването.

Координирането и контролът на цялостната дейност по закриването на институцията са извършени при спазване на най-добрия интерес на децата и младежите чрез съвместните усилия на ДАЗД, Дирекция „Социално подпомагане” – Карнобат, Регионална дирекция за социално подпомагане – Бургас, Община Карнобат и неправителствени организации.

При стартирането на проект «Детство за всички» в ДДУИ – с. Искра бяха настанени 43 деца и младежи. През 2011 г., в рамките на проекта, мултидисциплинарен екип направи оценка на потребностите на всички потребители, като съобразно водещите за всяко дете или младеж фактори екипът предложи нова резидентна услуга и индивидуален план за преместване.

За реализиране на целите на проекта на територията на община Карнобат бяха изградени 2 социални услуги от резидентен вид. Това са и първите открити в страната центрове за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/, в които през 2013 г. бяха настанени деца и младежи с увреждания, основно от ДДУИ – с. Искра. Те вече са се адаптирали към условията в новия си дом, украсили са го със свои снимки, рисунки и медали от различни състезания. Момчетата и момичетата ходят на училище и посещават различни услуги в общността – център за обществена подкрепа и за социална рехабилитация и интеграция, което допринася за по-добрата им интеграцията сред жителите на град Карнобат.

Към момента на 251 деца и младежи с увреждания са осигурени по-добри условия за живот и развитие в новите услуги в страната – ЦНСТ и защитени жилища.

Държавната агенция за закрила на детето е разработила план за действие, който предвижда до края на годината в рамките на Проект „Детство за всички“ да бъдат закрити 15 дома за деца с умствена изостаналост. В най-скоро време предстои издаването на заповеди за прекратяване на дейността на институциите в Търговище и в с.Кошарица, област Бургас. Продължава и разкриването на нови резидентни услуги за деца и младежи с увреждания в цялата страна.

Проектът „Детство за всички” се реализира в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. Той е част от операция „Да не изоставяме нито едно дете”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Основната цел на проекта е въвеждането на нов подход при грижата за децата и младежите с увреждания, настанени в специализирани институции.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории