Домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград ще бъде закрит и с началото на следващата година ще бъде разкрито „Наблюдавано жилище“.
Основната цел на представяната услуга е да осигури плавен преход и равнопоставеност за успешна интеграция в обществото на лицата, напускащи специализираната институция, посочва в доклада си до Общински съвет Асеновград директорът на ДДЛРГ „Таню Войвода“ Весела Симеонова. Тя допълва, че се цели да се предостави възможност за пълноценен и самсотоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната. Към настоящия момент услуга „Наблюдавано жилище“ няма разкрита на територията на община Асеновград.
Броят на обитаващите ДДЛРГ „Таню Войвода“ деца и младежи към 30.06.15 г. е 12, шест от които са пълнолетни, а едно от момчетата ще навърши пълнолетието си през следващата година.
Симеонова обяснява, че все още е на лице тенденцията да се настаняват за отглеждане в институциите подрастващи предимно от ромски произход, от семейства с нисък социален статус или деца с увреждания. Основните причини, според нея, са бедност, трайна безработица или самотност на родителите, недостатъчен родителски капацитет или липсващ такъв, лоши битови условия, липса на близки или роднини и други.
60% – 70% от настанените деца предстояват в домовете над две години, се посочва в доклада. В документа е описано също, че голяма част от младежите напускат институциите с определен стериотип на поведение, очакване, изискване за дълг на обществото към тях. Трудно свикват и се адаптират към новите условия на живот. А именно – справяне без постоянен контрол, сигурна храна, облекло, защита, опека, застъпничество. Изведнъж разбират, че бъдещето им е изцляло в техните ръце и тогава идват несигурността и страхът от утрешния ден. Точно тук е ролята на „Наблюдаваното жилище“, защото младежите осъзнават, че не са сами, обяснява Весела Симеонова.
Услугата е предназначена за лица, навършили 18 г.. Постройката на „Наблюдаваното жилище“ е разположена в задния двор на ДДЛРГ „Таню Войвода“ в Асеновград. Сградата е със самостоятелен вход и разполага с три спални помещения, трапезария, кухненски бокс, два санитарни възела /баня и тоалтна/. Обзаведена е с мебели и е оборудвана с електроуреди. Обособена е още зала за работа с потребителите. Ремонтът на жилището е осъществен със средства на дарител, който е дарил 12 010 лева.
В „Наблюдаваното жилище“ ще могат да живеят осем човека. Персоналът ще наброява трима души- управител, социален работник и счетоводител. Министерството на финансите осигурява финансирането на услугата, тъй като тя ще бъде държавна делегирана дейност. Месеци, преди закриването на ДДЛРГ „Таню Войвода“ в Асеновград директорът на институцията Весела Симеонова сподели, че смята решението на Общинския съвет за правилно. То, обаче, предстои да бъде изпратено до Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ в Пловдив за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

Източник: Актуално

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА, КОЯТО НИ ДАВА ФОРМУЛАТА ЗА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории