От 1 юни 2015 г. се закриват още четири специализирани институции за деца – домовете за деца с умствена изостаналост в Мездра и с. Медвен – община Котел, както и домовете за деца, лишени от родителска грижа, в Русе и Ямбол. Дейностите по тяхното закриване са планирани и реализирани в партньорство между регионалните дирекции за социално подпомагане, дирекциите „Социално подпомагане“, общинските администрации и специализираните институции. Всички деца и младежи от закритите институции са настанени в новоразкрити резидентни услуги или за тях са предприети други подходящи мерки за закрила.

Към момента функционират 41 дома за деца, лишени от родителска грижа, и 15 дома за деца с умствена изостаналост. От началото на 2015 г. до момента са закрити общо 13 специализирани институции за деца (6 дома за деца, лишени от родителска грижа, 6 дома за деца с умствена изостаналост и дом за деца с физически увреждания).

През 2014 г. закритите институции са били общо 8 – 6 дома за деца, лишени от родителска грижа и 2 дома за деца с умствена изостаналост.

 

Източник: АСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории