Един от основните ангажименти на Министерството на труда и социалната политика е да се изготви стандарт за услугата „Личен асистент“. Развитието на тази услуга е изключително важно, защото тя спомага за превенция на институционализацията на  възрастните хора и хората с увреждания. Това каза заместник-министър Росица Димитрова пред медии по време на днешното си работно посещение в Пазарджик.

Тя подчерта, че усилията на министерството са фокусирани и в подготовката на Закона за социалните услуги, чийто проект трябва е готов до 15 октомври. Провеждат се усилени дискусии с представителите на държавните институции и неправителствените организации, които са част от работната група за подготовката на новите разпоредби в различните направления на нормативния акт.

По време на посещението си в Пазарджик заместник-министър Димитрова участва в честването на седмата годишнина от създаването на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица с онкологични заболявания в града. Тя посети  Дневен център за деца с увреждания със седмична грижа „Вяра, Надежда и Любов“.

„Центърът за социална рехабилитация и интеграция на лица с онкологични заболявания е доказателство за подадена ръка между здравеопазване и социални услуги в подкрепа на хората, които се нуждаят от нашата помощ“, каза зам.-министър Димитрова по време на речта си по случай рождения ден на социалната услуга.  В дневния център „Вяра, Надежда и Любов“ тя разговаря със служителите и децата, които ползват социалната услуга. „Услугите на центъра са полезни както за самите деца и младежи, които го ползват, така и за техните родители, които могат да бъдат обхванати в трудова заетост и в същото време да получат обучение от специалисти в грижите за децата си“, каза тя.

Димитрова информира, че в Пазарджик съгласно плана за изпълнение на стратегията за дългосрочна грижа предстои да се изгради Дневен център за възрастни с увреждания с необходимост от постоянна медицинска грижа. Това е нов тип социална услуга, която се надявам да отговори на потребностите на целевата група. Пазарджик има достатъчно добре развита мрежа от социални услуги за деца, добави заместник-министър Димитрова. По-късно през деня тя проведе среща с директори на дирекции „Социално подпомагане“, с управители на социални услуги за деца, възрастни и хора с увреждания, с представители на общини от област Пазарджик, с които обсъди възможностите за подобряване на качеството на социалните услуги в областта.

Източник: МТСП, 02.05.2018