Динамиката в нашето ежедневие изисква винаги да бъдем адекватни на промените, които следват. Затова ключовите институции Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието стартирахме промяна с налагането на интегрирания подход в отношението и помощта към децата, възрастните и хората с увреждания. Общата ни работа положи основите, създаде структурите, обучи специалистите и даде посоката, в която трябва да вървим. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова по време на откриването на конференция „Вдъхновяваща наука и иновации“, организирана от фондация „В помощ на здравето“, асоциация „Грижа за здравето“ и Асоциация на студентите-медици в България.

Подготовката на бъдещите медицински специалисти и на всички, които имат място в ежедневната подкрепа за децата и хората, живеещи в България, е изключително важна. Само заедно в партньорство, със споделен ресурс, компетенции и професионализъм ние наистина можем да подобрим грижите за нуждаещите се. Не е нужно да мерим тези грижи в количествен аспект, но трябва да работим интегрирано, за да постигаме качествени резултати, заяви зам.-министър Димитрова.

Тя подчерта ключовата роля на Министерство на здравеопазването в партньорството за реализиране на приоритетите, свързани с процеса на деинституционализация и развитието на интегрираните здравно-социални услуги в подкрепа на деца, възрастни и хора с увреждания.

По време на конференцията зам.-министър Димитрова запозна участниците с политиките, които МТСП развива в подкрепа на децата, възрастните и хората с увреждания, сред които дългосрочната грижа, успешното изпълнение на процеса на деинституционализация, развитието на услугите в общността, включително и интегрираните междусекторни услуги.

Предстои да бъдат открити центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с нужда от постоянни медицински грижи както и  услуги за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи. Акцент се поставя и върху развитието на патронажната грижа.

Източник: МТСП, 03.05.2018