За да говорим за повишаване на качеството на грижата, трябва да подобрим квалификацията на персонала на социалните услуги. Необходимо е да се предложи по-адекватна заплата спрямо полагания труд, отговорността и задълженията на социалните работници. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова по време на кръгла маса за деинституционализация на социалните услуги, която се проведе в Търговище.

В дискусията участваха областният управител на Търговище Митко Стайков, кметът на града Дарин Димитров, ръководители на центрове за настаняване от семеен тип, представители на Агенция за социално подпомагане и Агенция по заетостта, на Регионалния инспекторат по образование, представители на общините в областта и неправителствени организации.

В изказването си заместник-министър Димитрова очерта бъдещото развитие на мрежата от социални услуги за деца в Търговище, проблемите пред тяхното финансиране и възможните решения.

Всяка община, в качеството си на доставчик на социални услуги, трябва да мисли за комплексното им развитие, за да може да ги предоставя по-най-подходящия начин за своите жители, подчерта Димитрова. Тя обърна внимание и на отговорността на ръководителите на социалните услуги да провеждат прецизен подбор на персонала и да контролират дейността му. Отговорност на всеки ръководител е да очертае необходимостта от обучения на социалните работници, добави Димитрова.

Тя запозна аудиторията с вариантите за увеличение на разходните стандарти за финансиране на делегираните от държавата социални услуги през 2019 г. Направените предложения ще позволят задържане на квалифицираните кадри и предоставяне на по-качествени услуги според потребностите на потребителите, включително и в домашна среда, каза заместник-министърът.

Димитрова подчерта и необходимостта от създаване на единен разходен стандарт за финансиране на услугите личен и социален асистент и домашни помощници. Това са услуги, за които в бъдеще ще има още по-голяма потребност и търсене.

Тя увери, че до 15 октомври Министерството на труда и социалната политика ще подготви проект на Закон за социалните услуги. В него ще се дадат основните направления по отношение на организацията на социалните услуги.

Заместник-министърът посочи, че в много от центровете от семеен тип са настанени деца с проблеми в поведението, което затруднява персонала в грижите за тях. За решаването на тези проблеми е важен интегрирания подход за работа с институциите от образователната система, от здравеопазването, работа в мрежа и подкрепа от неправителствени организации. Важна задача е и задържането в клас на деца, настанени в центрове от семеен тип. Необходими са много чести срещи с учителите за преодоляването на тези проблеми, както и активна работа с психолози, каза Димитрова.

Източник: https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=PRESS2&prid=1185&lang=

Дата: 26.02.2018 г.