Заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова е на работно посещение в Лондон, където посети много центрове за подкрепа на деца и младежи с увреждания. Димитрова се запозна с опита на Великобритания в областта на заместващата грижа за деца и младежи с увреждания.

В рамките на визитата си зам.-министърът участва в дискусии с цел анализ на ефективността и ефикасността на английския и българския модел за предоставяне на социални услуги за деца и младежи с увреждания. По време на работните срещи Димитрова представи националното законодателство в тази сфера.

Заместващата грижа и различните дейности, които се предоставят за децата и младежите с увреждания в Англия и техните семейства, дават възможност на децата да развият самостоятелност, като участват в различни спортни дейности и занимания, свързани с изкуство. Услугите могат да осигурят възможност на потребителите да пътуват самостоятелно и ги подкрепят по отношение на тяхното образование, обучение и трудова заетост. Центровете предлагат денонощни услуги. В тях работят висококвалифицирани специалисти.

източник: МТСП/ 29.11.2017 г.