От 2015 до 2018 г. по Оперативната програма за храните Българският червен кръст (БЧК) е раздал над 20 000 тона храни на близо 300 000 лица и семейства, живеещи в бедност. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова в приветствието си към делегатите на 66-то Общо събрание на БЧК. Програмата се осъществява съвместно с Агенцията за социално подпомагане. През настоящата година продължава работата на организацията, като в момента се раздават над 5 тона храни на близо 320 000 лица и семейства. „Благодаря на БЧК за отговорното партньорство при осъществяването на това голямо предизвикателство в подкрепа на хората в уязвимо положение. Колкото и да е трудно, ще продължим“, увери зам.-министър Димитрова делегатите на Общото събрание.

Росица Димитрова благодари на ръководството на БЧК за доброто партньорство при законодателното регламентиране на интегрирания подход в подкрепа на децата и семействата, хората с увреждания и възрастните хора. „Благодарение на опита и иновативните практики на БЧК, успяхме да регламентираме здравно-социалните услуги в Закона за здравето. Те са активен партньор и в изработването на очаквания от всички Закон за социалните услуги“, припомни зам.-министърът. Тя открои сътрудничеството между Министерството на труда и социалната политика и Българския червен кръст при изготвянето на Плана за действие по Националната стратегия за дългосрочна грижа 2018-2021 г., който е в подкрепа на хората с увреждания и възрастните хора, зависими от грижа.

БЧК в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването и Норвежката асоциация на местните и регионални власти ще изпълнява проекта „Иновативни услуги в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“. Проектът се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. Целта на проекта е да се подобри достъпът на уязвимите групи в отдалечени и селски райони до професионални здравни грижи и социална подкрепа чрез създаване на иновативни модели на медицински и социални услуги в общността. С реализирането на новия проект се цели и разширяването на обхвата на интегрираните здравно-социални грижи в дома.

Източник: МТСП, 25.05.2018