Хората с висше образование и младите висшисти до 24-годишна възраст са най-малко застрашени от безработица. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров при откриването на 18-то издание на „Национални дни на кариерата“ днес в София. През 2018 г. под 7% от безработните младежи до 24 г., регистрирани в бюрата по труда са с висше образование, а коефициентът на заетите с висше образование е над 80%, каза Лазаров.

В изказването си той обърна внимание върху влиянието на технологиите и дигитализацията върху пазара на труда. Прогнозите сочат, че в бъдеще около 30% от работните места ще бъдат изцяло автоматизирани. Това ще доведе до задълбочаване на несъответствието между търсени и предлагани умения, каза Лазаров.

Той насърчи младежите да продължат да повишават своите знания и умения и да използват възможностите за стажуване и заетост. Заместник-министър Лазаров призова работодателите да създават качествени работни места с добри условия на труд, които да осигуряват социална защита, възможности за кариерно развитие и достойно заплащане. „Това е една от успешните стратегии, с които можем да задържим високо-образованите младежи у нас и да ограничим „изтичането на мозъци“, каза в заключение Лазар Лазаров.

Форумът „Национални дни на кариерата“ осигурява възможност на младите специалисти да се срещнат с работодатели и да научат повече за възможностите да започнат работа. В събитието участваха над 170 български и международни компании от различни бизнес сектори.

Източник: МТСП, 12.03.2019 г.