Министерството на труда и социалната политика споделя отговорността и загрижеността за осигуряване на качествено професионално образование, което да дава възможност на учениците за бърз и плавен преход към първото работно място. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров по време на официалното откриване на Учебния център по диагностика на електрически и конвенционални автомобили към Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“.

Той припомни, че в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на икономиката и на обучаващите институции МТСП предприема редица дейности за осигуряване на атрактивна учебна среда, стимулиране на дуалното обучение, създаване на възможности за придобиване на професионална квалификация и учебни производствени практики на реални работни места. Лазаров увери, че съвместните усилия на институциите за подобряване на качеството и достъпа до професионално образование ще продължат. „Професионалното образование може да даде възможности за професионална реализация и израстване в нашата страна“, подчерта, зам.-министърът.

„Изграждането на учебния център към професионалната гимназия „Хенри Форд“ е пример за ползотворното сътрудничество между държавата, образователните институции и бизнеса в процеса на модернизиране на професионалното образование“, коментира Лазаров. Според него партньорството между образователните институции, държавата и бизнеса подобрява качеството на професионалното образование и способства за повишаване на знанията и уменията на учениците. Заместник-министърът поздрави директора и преподавателите в Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ за дръзновението, което демонстрират при подготовката на специалисти в тази област.

Източник: МТСП, 10.05.2018