Над половината от безработните, участвали в програмите и мерките за заетост и обучение, финансирани със средства от държавния бюджет, след това са започнали работа или собствен бизнес. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров при откриването на конференция, на която бяха обявени резултатите от проведената оценка на ефекта от активната политика на пазара на труда. Събитието се организира в изпълнение на проект „Повишаване ефективността на провежданата политика по заетостта“, финансиран със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Заместник-министър Лазаров подчерта, че безработните, участвали в програмите и мерките, са имали приблизително два пъти по-голям шанс да си намерят работа в сравнение с хората, които не са били включени в тях. Той подчерта, че  най-ефективни са дейностите, насочени към работодатели в частния сектор, тъй като участниците в тях най-често остават на работа и след края на субсидирания период на заетост. Активната политика на пазара на труда има голям принос и за улесняването на трудовата реализация на хората с по-ниско образование, добави зам.-министър Лазаров.
Той посочи, че резултатите от оценката допринасят за подобряване на качеството и ефективността на активната политика на пазара на труда, финансирана със средства от държавния бюджет. Изводите от проучването ще се използват при разработването на Националния план за действие по заетостта.