Политики по заетост и обучения за възрастни

Политиките по заетостта, обученията за възрастни и въпросите, свързани с труда, са от голямо значение за бъдещето на Европа. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров при откриването на неформалното заседание на Комитета по заетостта към Съвета на ЕС, което се проведе в периода 22 и 23 март в София.

Той подчерта, че темите са сред основните приоритети на текущото председателско трио Естония-България-Австрия и включват инвестиции в бъдещето, които предоставят възможности за учене през целия живот, защита, предприемачество и работни места за всички европейски граждани.

„Инвестициите в бъдещето са инвестиция в уменията и знанията, които не само отговарят на нуждите на бизнеса, но и правят трудовата сила приспособима към бъдещите промени на пазара на труда“, коментира Лазаров. Той изтъкна, че важен приоритет са защитата на трудовите права, здравословните и безопасни условия на труд, прилагането на трудовото законодателство за осигуряване на равни права, запазване и насърчаване на заетостта. Лазаров коментира, че новата задача на Комитета по заетостта е свързана с прилагането и мониторинга на принципите на Европейския стълб на социалните права.

„Трябва да сме сигурни, че политиките и мерките, насочени към предизвикателствата на глобализацията, цифровизацията, новите работни места и демографските промени, спомагат за намаляване на неравенството, дългосрочната безработица и младежката безработица“, коментира зам.-министърът.

Лазаров припомни, че Комитетът по заетостта работи по редица предизвикателства пред пазара на труда и развитието на човешките ресурси. „Чрез участието си в Комитета държавите-членки, включително България, имат възможност да допринесат за разрешаването на проблеми, да представят добри практики и да изпратят до европейските институции послания, насочени към управление на промяната и подготовка за бъдещето“, допълни заместник-министърът.

Източник: Министерство на труда и социалната политика