Качественото образование и развитието на младите хора в България са сред основните приоритети на правителството. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова при откриването на изложението „Образование без граници“ в София. По време на форума бяха представени български и международни водещи учебни заведения за средно и висше образование. В рамките на изложението се организира и кариерен форум, в който работодатели отправиха конкретни предложения за работа към младежите.

Университетите, бизнесът, институциите и всички заинтересовани страни са насочили своите усилия към подобряване на негативната демографска тенденция, отбеляза заместник-министър Петрова. Тя обясни, че МТСП поставя фокус върху политиките за задържането на квалифицираните младежи в България и обратната миграция на висококвалифицирани кадри от чужбина. Зам.-министър Петрова цитира изследване, според което 61% от младите хора между 19 и 29 г. биха търсили реализацията си в България. Работодателите от своя страна трябва да се стремят да осигуряват качествени работни места, професионално развитие, добро заплащане и безопасни условия на труд на служителите, добави тя.

Източник: МТСП, 15.03.2019 г.