Заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова обсъди демографската политика, жизнения стандарт, доходите от труд и социалната икономика по време на дискусия в Кюстендил. На срещата присъстваха областният управител Виктор Янев, зам.-кметът на Община Кюстендил Радмила Рангелова, кметове на населени места от областта, представители на дирекции „Бюро по труда“ и неправителствения сектор.

Едно от най-големите предизвикателства, пред които е изправена България, е демографската ситуация в страната и застаряването на населението. Големите различия в страната ни накараха да започнем регионални срещи, които са насочени към най-засегнатите региони, заяви зам.-министър Петрова.

По време на изказването си тя запозна присъстващите и със Закона за предприятията от социалната и солидарна икономика, който дава възможности уязвими групи от българското общество да се включат в пазара на труда. Това са младежи до 29 години, хора над 55 години, родители, отглеждащи деца с увреждания, хора с увреждания, бездомни, хора, които са преминали лечение като наркозависими и с психически заболявания.

Към момента в страната има около 4 700 социални предприятия. Предстои през месец май тази година да се създаде регистър на социалните предприятия, като ще бъдат предложени насърчителни мерки за създаването на нови фирми в социалната икономика, отбеляза зам.-министър Петрова.

Източник: МТСП, 27.02.2019 г.