Заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова обсъди с експерти от Българската академия на науките (БАН) демографската ситуация в страната и предизвикателствата на пазара на труда. По време на разговора беше обсъден напредъкът при изпълнението на проекта „Мерки за преодоляване на демографската криза в България“, който се изпълнява от Института за изследване на населението и човека към БАН.
Специалистите от БАН представиха задълбочените изследвания на работните групи по проекта, свързани с работната сила и големите предизвикателства на пазара на труда в България, породени от застаряването и намаляването на населението. Целта на проекта е да предложи конкретни мерки за промяна на негативните тенденции в демографското развитие на България по отношение на ключовите процеси, засягащи възпроизводството на населението и формирането на съвременната демографска картина.
Заместник-министър Петрова сподели преките си впечатления за демографската ситуация в отделните региони на страната.
Източник: МТСП, 09.05.2018